Vrati se na HRT

Najbolji dan

Serijal Najbolji dan prati djecu predškolskog uzrasta koja pokušavaju savladati izazov sukladan svojoj dobi. U trenutku kada dijete poželi odustati, pojavljuje se lutak Digi Digi, jedini fiktivni lik u seriji. On je djetetov zamišljeni prijatelj i superjunak. Pomaže djetetu suočiti se sa strahom, on ga ohrabruje i potiče da ustraje, a uz pomoć Digi Digija svaki se izazov na kraju uspješno riješi. Priče u serijalu nisu izmišljene nego stvarne.