Vrati se na HRT

Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

UVJETI KORIŠTENJA WEB PORTALA I APLIKACIJE „JUHUHU“

Članak 1.

Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) nositelj je dječjeg web portala i aplikacije „Juhuhu“ (u daljnjem tekstu: Juhuhu) koja omogućuje korisnicima pristupanje sadržaju namijenjenom djeci i mladima iz ponude HRT-a na otvorenoj internetskoj mreži putem prijamnih uređaja (pametni telefoni, računala, tableti) na području Republike Hrvatske. Korištenje određenih sadržaja izvan Republike Hrvatske onemogućeno je u skladu sa stečenim pravima isključivo za područje Republike Hrvatske.

Ovim Uvjetima korištenja utvrđuju se načini korištenja usluge prijama programskih sadržaja HRT-a putem otvorene internetske mreže.

Članak 2.

Na Juhuhu ne prikupljaju se bilo kakvi podaci o maloljetnicima.

Obavještavamo roditelje, odnosno zakonske zastupnike maloljetnika, da ukoliko primijete da su traženi ili dostavljeni bilo kakvi osobni podaci maloljetnika, odmah obavijeste HRT, Odjel Djeca i mladi.

Članak 3.

Za korištenje Juhuhu-a korisnik mora osigurati ispravan rad prijamnog uređaja, s prijamnim uređajem biti spojen na Internet i/ili imati instaliranu potrebnu aplikaciju te posjedovati potrebne računalne programe, ovisno o vrsti i modelu prijamnog uređaja.

Juhuhu je moguće koristiti isključivo u vremenu kada je prijamni uređaj spojen na Internet, bez obzira na korištenu infrastrukturu za spajanje, a koja između ostalog može uključivati mobilne i fiksne mrežne infrastrukture, kućne instalacije, bežične veze, pristupne točke (Hot Spot), itd.

Korisnik je upoznat i suglasan kako je za korištenje usluge potreban kvalitetan pristup Internetu te da, ovisno o Internet vezi, Juhuhu nije uvijek dostupan pod jednakim uvjetima i s jednakom kvalitetom.

HRT nije odgovoran za nedostupnost usluge uslijed unaprijed dogovorenog i planiranog održavanja ili nadogradnje sustava, nedostupnost usluge uzrokovane višom silom, nedostupnost uzrokovane aktivnostima i pojavama na koje HRT nema niti može imati utjecaj (npr. nestručno korištenje korisničkih uređaja, gubitak električkog napajanja na lokaciji korisnika, prekid pristupne infrastrukture na strani krajnjeg korisnika, ispadi mobilnih prijenosnih mreža ili nezadovoljavajuća kvaliteta pristupne mobilne veze).

Korištenjem Juhuhu-a korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune.

Članak 4.

HRT korisnicima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja u sklopu Juhuhu-a. Svi korisnici mogu koristiti sadržaje isključivo u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Sve sadržaje korisnici koriste na vlastitu odgovornost i HRT ne odgovara za bilo kakve troškove i eventualnu štetu nastalu prijemom sadržaja.

Oznake na pojedinim sadržajima označavaju da je korištenje sadržaja dozvoljeno isključivo osobama starijim od oznakom navedenog broja godina, u skladu s Pravilnikom o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima („Narodne novine“, 28/15).

Sadržaj HRT-a zaštićen je autorskim i srodnim pravima. Nije dozvoljeno mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja, osim uz prethodnu pisanu suglasnost HRT-a. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih ili srodnih prava, o tome je dužan bez odgode obavijestiti HRT. Ukoliko HRT utvrdi da korisnik neovlašteno koristi ili distribuira sadržaj, HRT ima pravo trenutno i bez upozorenja ukinuti pristup tim sadržajima za pojedinog korisnika.

Članak 5.

Pristup i konzumacija sadržaja putem Juhuhu moguća je putem pametnih telefona i tableta (iOS 8.1 i novije, Android 7.0 i novije), osobnih računala (Windows 7 i novije, Mac OS X v. 10.7. i novije, uz korištenje standardnih Internet preglednika: Chrome, Mozilla, Safari).

HRT ne odgovara za smetnje kod prijama sadržaja od strane korisnika zbog nezadovoljavajućih tehničkih uvjeta ili nedovoljne brzine Internet veze.

Članak 6.

HRT zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati ove Uvjete korištenja. O svakoj promjeni HRT će obavijestiti korisnike. Korištenjem bilo kojeg sadržaja u sklopu Juhuhu-a smatra se da su korisnici upoznati i suglasni s promjenama Uvjeta korištenja.